2015

Üliõpilaspreemiad 2015

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Siim Õunloo Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Marko Tosso ja Martti Salm – Tallinna Tehnikaülikoolist

Siim Ounloo & Kalev RamjalgSiim Ounloo & Aivars Alt Siim Õunloo – Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala üliõpilase lõputöö „Betoonis kasutatavate hüdrofobiseerivate lisaainete toime”.
Juhendaja TTK dotsent Aivars Alt.
 Marko Tosso & Kalle Suitslepp Marko Tosso – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala üliõpilase magistritöö „Pinnasele toetatud betoonpõrandad”.
Juhendaja TTÜ lektor Johannes Pello.
 Martti Salm & Kalle Suitslepp Martti Salm – Tallinna Tehnikaülikooli ehitustehnika eriala üliõpilase magistritöö „Teraskiudbetoonvahelae arvutamine juhendi DAFSTB:2012 ja standardi
SS 812310:2014 järgi”.
Juhendaja TTÜ Ehituskonstruktsioonide õppetooli dotsent Ahti Lääne.