2013

Üliõpilaspreemiad 2013

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Martin Minin ja Margus Riimann Tallinna Tehnikaülikoolist

Martin Minin – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna kütte ja ventilatsiooni eriala magistritöö „Energia- ja õhupaneeli õhustussüsteemi energiatõhusus ja projekteerimisjuhised”.Juhendaja: Tallinna Tehnikaülikooli professor Jarek Kurnitski.
Margus Riimann– Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna  tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Eksperimentaalsed uuringud impregneeritud tekstiilarmatuuriga I-tala põikjõukindluse määramiseks”.Juhendajad: Tallinna Tehnikaülikooli professor Karl Õiger ja M. Eng Christian Kulas.