2012

Üliõpilaspreemiad 2012

Eesti Betooniühingu 2012. a. üliõpilaspreemiad said Kaido Kaarna ja Diana Tiidemaa

Kaido Kaarna – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse eriala magistritöö „Raudbetoonpostide tulepüsivusarvutus“.Juhendaja – Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello.
Diana Tiidema – Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keskkonnatehnoloogia eriala magistritöö „Purustatud utiilrehvi ja sellega modifitseeritud betooni füüsikalis-mehaanilised karakteristikud“.Juhendaja – Tartu Ülikooli füüsika instituudi professor Jaak Kikas.