2011

Üliõpilaspreemiad 2011

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Ksenia Kaevu ja Renno Reitsnik

__IGP3134 Ksenia Kaevu – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö „Betoonkonstruktsioonide tulepüsivusarvutused“.Juhendaja: TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudi direktori kt. Johannes Pello.
betooniühing2 Renno Reitsnik – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna magistrandi magistritöö „Põrandapinnete kahanemispingete määramine“.Juhendajad: EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse osakonna dotsendid Alexander Ryabchikov ja Harri Lille.