2010

Üliõpilaspreemiad 2010

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Evelyn Leheste ja Jürgen Einpaul

Evelyn Leheste Evelyn Leheste – Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistrandi magistritöö “Parklatejärelpingestatud monoliitbetoonist laekonstruktsioonide võrdlus”.Juhendajad: EMÜ Metsandus- ja maaehitusinstituudi Maaehituse osakonna dotsent Jaak Valgur ja emer. prof. Jakub Kõo.
Jürgen Einpaul3 Jürgen Einpaul – Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö ”Siirduvate sõlmedega mitmekorruselise raudbetoonraami postide tugevus- ja stabiilsusarvutused”.Juhendaja TTÜ Ehitusteaduskonna Ehitiste projekteerimise instituudi Ehituskonstruktsioonide õppetooli dotsent Ahti Lääne.