2008

Üliõpilaspreemiad 2008

Betooniühingu üliõpilaspreemiad said Olari Noor Tallinna Tehnikaülikoolist ja Vahur Schmidt Eesti Maaülikoolist

Olari Noor– Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusteaduskonna magistrandi magistritöö –  “Kiudbetooni katsetamine ja arvutamine”.Juhendaja – lektor Johannes Pello.
Vahur Schmidt– Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi magistrandi magistritöö –  “Betooni survetugevuse hindamine põrkevasara ja ultraheli mittepurustaval meetodil”.Juhendaja – lektor Mihkel Kiviste.