Üliõpilaspreemiad

Üliõpilaspreemiad 2019

Betooniühingu 13. üliõpilaspreemiad läksid Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli.

Aleksei Stepanov – Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala lõputöö „Täisbetoneeritud õõnte mõju õõnespaneeli põikjõukindlusele suurel koormusel”.

Juhendaja: Johannes Pello, Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia andis Tallinna Tehnikaülikooli lõpuaktusel üle Eesti Betooniühingu juhatuse liige, EstKonsult OÜ juhatuse esimees Heiki Meos.

Kerdo Kütt ja Ranno Rannamäe – Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala lõputöö „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel, kasutades ehitusinfo mudelit”.

Juhendaja: Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkooli professor.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia andis Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpuaktusel üle Eesti Betooniühingu nõunik Enno Rebane.

 
Klaid Melnikov – Eesti Maaülikooli maaehituse õppekava magistritöö „Klaasjäätmete kasutamine betooni jämetäitematerjalina ning selle mõju betooni survetugevusele”.

Juhendaja: Vello Pallav, Eesti Maaülikooli lektor.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia andis Maaülikooli lõpuaktusel üle TMB Element OÜ nõukogu liige Jaan Luts.