Liikmemaks

BETOONIÜHING

Kinnitatud BÜ üldkoosolekul 22. veebruar 2011, kehtima hakkab 01. märts 2011

Betooniühingu sisseastumis- ja liikmemaksude reglement

 1. Füüsilisest isikust liikmed:
  – sisseastumismaks 20.- EUR
  – liikmemaks 65.- EUR

  1. Soodustus pensionäridele:
   – sisseastumismaks 6.- EUR
   – liikmemaks 20.- EUR
 2.  Juriidilisest isikust liikmed:
  1. Teadus- ja õppeasutused:
   – sisseastumismaks 65.-
   – liikmemaks 65.-
  2. Äriühingud
   – sisseastumismaks 65.- EUR
   – liikmemaks vastavalt ettevõtte käibele
 3. Liikmemaksu tasutakse üks kord aastas. Tasumise tähtaeg on 28. veebruar.
 4. BÜ liikmed võivad tasuda lisaks käibepõhisele liikmemaksule ka täiendavat liikmemaksu, arvestades
  suuremat huvi BÜ liikmetele pakutavate teenuste osas.
 5. Kui BÜ liige ei ole tasunud liikmemaksu kolme kuu jooksul ilma mõjuva põhjuseta, lõpetatakse võlgnikule
  teenuste osutamine, info edastamine, soodustuste andmine.
 6. Arvestusperioodi jooksul liikmemaksu mittetasunud liikmed arvatakse BÜ-st välja.
 7. Arvestusperioodi jooksul väljaastumise korral tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Ettevõtte käive Liikmemaks
0-0,6 MEUR 190 EUR
0,6-1,2 MEUR 320 EUR
1,2-2,0 MEUR 640 EUR
2,0-3,2 MEUR 960 EUR
3,2-6,4 MEUR 1600 EUR
6,4-9,6 MEUR 2200 EUR
9,6-12,8 MEUR 2900 EUR
12,8-16,0 MEUR ….. jne. 3500 EUR

Igale lisanduvale 3 miljonile käibele lisandub vastavalt liikmemaksu 640 EUR.
Maksimaalne liikmemaks on 10 000 EUR.