Liikmeks astumine

Avaldus

Palun meie ettevõte vastu võtta Eesti Betooniühingu liikmeks.
Olen nõus täitma Betooniühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi.
Ettevõtte kohta esitan järgmised andmed: