Liikmeks astumine

Avaldus

Palun meie ettevõte vastu võtta Eesti Betooniühingu liikmeks.
Olen nõus täitma Betooniühingu põhikirjast tulenevaid kohustusi.
Ettevõtte kohta esitan järgmised andmed:

    [cf7-form cf7key="liikmeks-astumine"]