Muud trükised

Betooniraamat – Eesti  21. sajandi betoonarhitektuuri ja -ehituse ülevaateteos

 

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu tellimusel on valminud ülevaateteos Eesti 21. sajandi betoonehitusest – „Betooniraamat – Eesti  21. sajandi betoonehitis.“

Eesti, inglise ja vene keeles rikkalikult illustreeritud koguteos annab Eesti vanima ehitusvõistluse „Aasta betoonehitis“ võidutööde baasil ülevaate Eesti kaasaegsest betoonarhitektuurist ja betoonehitusest.

„Betooniraamat“ sisaldab hulgaliselt intervjuusid Eesti arhitektide, konstruktorite, ehitus- ja betooniettevõtete juhtidega, samuti ülevaateartiklid Eesti betoonarhitektuuri ajaloost (Karin Paulus) ning võistluse „Aasta betoonehitis“ ajaloost (Eva Kiisler).

„Kui mõtleme oma elukeskkonnale, siis ilma betooni ehk tehiskivita on tänapäevane riik ja ühiskond mõeldamatud,“ ütleb raamatu eessõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. „Igaüks võib seda raamatut vaadates mõelda, kas need võidutööd peegeldavad ka laiemalt meid ümbritsevat keskkonda. Kas need ehitised või vähemalt osa nendest on saamas tõelisteks n-ö maamärkideks? Oma aja jäljeks kivis.“

Betooniraamat. Eesti 21. sajandi betoonehitis.

Konkursi „Aasta betoonehitis“ võidutööd, 2000-2020.

Concrete Book. Concrete Buildings in the 21st Century Estonia.

Winning Works of the Estonian Concrete Building of the Year Contest, 2000-2020.

Бетонная книга. Эстонское бетонное строение 21-го века.

Работы-победители конкурса «Эстонское бетонное строениие года», 2000-2020.

 

Toimetaja: Toomas Kään.

Tekstid: Eva Kiisler, Maris Mändel, Karin Paulus, Leele Välja.

Tõlge inglise keelde: Piret Eesmaa, Magnus Räpp.

Tõlge vene keelde: Igor Širai.

Keeletoimetaja: Jolana Aru.

Rikkalikult fotodega illustreeritud.

Kujundaja: Andres Tali.

Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda.

224 lk.

 

Tellija: Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.

Kirjastaja: In Nomine.

ISBN 978-9916-4-0586-4

 

Raamatu väljaandmist rahastasid 21 Eesti ehitussektori ettevõtet, samuti Eesti Betooniühing.

   

 

 


August Komendandi raamat „18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga” eesti keeles

Eesti Betooniühingu ja Eesti Arhitektuurimuuseumi eestvedamisel ilmus eesti keeles ehitusinsener August Komendandi kultusteos „18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga”. Tegemist on originaalis ingliskeelsena ilmunud mälestustega 18 aasta pikkusest koostööst maailmakuulsa Eestist pärit arhitekti Louis Kahniga.

Raamat väärib erilist tähelepanu seepärast, et väga harva on kirjasõnas sedavõrd ilmekalt edasi antud ehitusinseneri ja arhitekti koostööd. Terve raamat on võrratu eestkõne ehitusinseneri elukutsele.

„Komendanti võib pidada 20. sajandi II poole üheks olulisemaks betoonkonstruktsioonide kavandajaks ja propageerijaks Põhja-Ameerikas, aga võibolla ka kogu maailmas,” sõnas arhitektuuriajaloolane, raamatu toimetaja Carl-Dag Lige.

Komendandi raamatu eesti keeles väljaandmine Eesti Betooniühingu eestvõttel sai teoks tänu Eesti Ehitusinseneride Liidu ja 27 Eesti projekteerimis-, ehitus- ja betooniettevõtte toetusele.

August E. Komendant, 18 aastat arhitekt Louis I. Kahniga.

Tõlge eesti keelde – Epp Aareleid

Toimetajad – Carl-Dag Lige, Tiit Masso

Ülevaateartikkel, kommentaarid, illustratsioonide valik: Carl-Dag Lige

Ehitusliku terminoloogia konsultant – Tiit Masso

Keeletoimetaja – Mari Klein

Kujundus – Marje Eelma, Tuumik Stuudio OÜ

Projekti juht – Toomas Kään, In Nomine OÜ

Trükikoda – Printon AS

Kirjastaja: In Nomine OÜ, koostöös Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Eesti Betooniühinguga

208 lk, enam kui 120 illustratsiooni

Tallinn, 2019

ISBN 978-9949-01-540-5

 

Esmaväljaanne: August E. Komendant, 18 Years with Architect Louis I. Kahn.

1975, Aloray Publisher, Englewood, New Jersey, U.S.A.

Raamat on varem tõlgitud jaapani, hispaania ja prantsuse keelde.

 

Kaanefoto: Salki bioloogiauuringute instituut, arhitekt Louis Kahn, konstruktor August Komendant, valmis 1965. Foto: John Dorio Nicolais © Pennsylvania ülikooli arhitektuuriarhiiv AAUP.

 


Eesti betoonehituse ajalugu

Tegemist on ülevaateteosega, kus esmakordselt antakse ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi kolme viimase sajandi.
Raamat on mõeldud ehitus-, arhitektuuri- ja majandusajaloo huviliste laiale ringile.

Raamat on jagatud neljaks ajaperioodiks – tsaariaeg, Eesti Vabariik, Nõukogude Eesti, taasiseseisvunud Eesti. Iga ajaperioodi lõpus on eraldi sellele perioodile pühendatud arhitektuuripeatükk.
Uuema ajaloo käsitlemisel küsitles majandusajakirjanik Paavo Kangur enam kui 50 juhtivat töösturit, ettevõttejuhti ja spetsialisti, arhitekti, teadlast, ametnikku jne.

A4-formaadis 352-leheküljelises täisvärvitrükis raamatus on ligi 700 fotot jm illustratsiooni paljude Eesti muuseumide, raamatukogude, ettevõttete ja eraisikute kogudest.
Koguteos on varustatud viiteaparaadi, kronoloogia, isikunimede- ning ettevõtete ja organisatsioonide registriga.
Raamatus on paralleelselt eesti- ja inglisekeelsed pildiallkirjad, samuti kokkuvõtted inglise ja vene keeles. esikaas_Eesti betoonehituse ajalugu_001

Raamatu väljaandmise rahastasid 24 Eesti betooni- ja ehitusettevõtet.
Arhitektuuripeatükkide kirjutamist toetas oma stipendiumiga Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Raamatu koostaja: Toomas Kään
Raamatu autorid:

  • ajaloolane Uno Trumm (I, II ja III osa)
  • ajakirjanik Paavo Kangur (III ja IV osa)
  •  ehitusajaloolane Maris Mändel (arhitektuuripeatükid kõigi nelja osa lõpus)

Toimetaja: Mari Klein
Kujundaja: Tarmo Rajamets (Eesti Ajalehed AS)
Trükk: Pakett AS
Tellija: Eesti Betooniühing
Kirjastaja: In Nomine OÜ

Raamat „Eesti betoonehituse ajalugu” on müügil suuremates raamatupoodides ja Ehituskeskuses.


Juhised betoonitöödeks

Eesti- ja venekeelne trükk