Muud trükised

Eesti betoonehituse ajalugu

Tegemist on ülevaateteosega, kus esmakordselt antakse ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi kolme viimase sajandi.
Raamat on mõeldud ehitus-, arhitektuuri- ja majandusajaloo huviliste laiale ringile.

Raamat on jagatud neljaks ajaperioodiks – tsaariaeg, Eesti Vabariik, Nõukogude Eesti, taasiseseisvunud Eesti. Iga ajaperioodi lõpus on eraldi sellele perioodile pühendatud arhitektuuripeatükk.
Uuema ajaloo käsitlemisel küsitles majandusajakirjanik Paavo Kangur enam kui 50 juhtivat töösturit, ettevõttejuhti ja spetsialisti, arhitekti, teadlast, ametnikku jne.

A4-formaadis 352-leheküljelises täisvärvitrükis raamatus on ligi 700 fotot jm illustratsiooni paljude Eesti muuseumide, raamatukogude, ettevõttete ja eraisikute kogudest.
Koguteos on varustatud viiteaparaadi, kronoloogia, isikunimede- ning ettevõtete ja organisatsioonide registriga.
Raamatus on paralleelselt eesti- ja inglisekeelsed pildiallkirjad, samuti kokkuvõtted inglise ja vene keeles. esikaas_Eesti betoonehituse ajalugu_001

Raamatu väljaandmise rahastasid 24 Eesti betooni- ja ehitusettevõtet.
Arhitektuuripeatükkide kirjutamist toetas oma stipendiumiga Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital.

Raamatu koostaja: Toomas Kään
Raamatu autorid:

  • ajaloolane Uno Trumm (I, II ja III osa)
  • ajakirjanik Paavo Kangur (III ja IV osa)
  •  ehitusajaloolane Maris Mändel (arhitektuuripeatükid kõigi nelja osa lõpus)

Toimetaja: Mari Klein
Kujundaja: Tarmo Rajamets (Eesti Ajalehed AS)
Trükk: Pakett AS
Tellija: Eesti Betooniühing
Kirjastaja: In Nomine OÜ

Raamat „Eesti betoonehituse ajalugu” on müügil suuremates raamatupoodides ja Ehituskeskuses.


Juhised betoonitöödeks

Eesti- ja venekeelne trükk