Trükised

Betooni juhendid


BÜ7: BETOONPÕRANDAD.2

Tegemist on põhjalikult täiendatud 2018. aastal ilmunud betoonpõrandate juhendi uusversiooniga.

Juhend on mõeldud betoonpõrandate projekteerimise ja ehitamisega seotud inimestele aga ka põrandate tellijatele ja kasutajatele. Samuti on see heaks õppematerjaliks ehitusala koolidele.

Juhend kajastab ka Soome Betooniühingu poolt välja antud betoonpõrandate juhendi BY45/BLY7 uues trükis (2018) toodud muudatusi. Raamatusse on talletatud Eesti ja Soome parimate ekspertide teadmised ja pikaajalised kogemused. Raamat sisaldab hulgaliselt jooniseid, tabeleid ja fotosid.

Parandused ja täiendused on peamiselt seotud betoonpõrandate kvaliteedikriteeriumitega ning teraskiudbetoonide kasutamisega. Muutunud on betoonpõrandate kvaliteedikriteeriumid lubatud pragunemise osas. Betoonpõrandate kulumiskindluse määramise katsemeetodid on viidud vastavusse kaasaegsete standarditega. Põrandakattematerjalidest tulenevad nõuded betoonpõrandale on kaasajastatud koostöös VIMPTEL-iga (Viimistlusmaterjalide paigaldajate ja tarnijate liit).

Juhendi koostamise töörühma kuulusid: Mati Laurson (Savekate OÜ, töörühma juht), Riho Oras (Conviso OÜ), Ain Lember (Primekss Põrandad OÜ), Sven Luuk (Nordecon Betoon OÜ) ja Johannes Pello (Tallinna Tehnikaülikool).

191 lk., 2023

ISBN 978-9949-9993-6-1.

 


Vello Otsmaa “Betoonkonstruktsioonide arvutamine ”

Raamatu kaasautorid: Johannes Pello ja Kaido Sooru.
Toimetanud Tiit Masso ja kirjastus “Ehitame”.
Fotod: Tiit Veermäe ja Raivo Tiikmaa.
Kujundanud: Anne Perema.Raamatus on esitatud betoonkonstruktsioonide arvutuseeskirjad ja peamised konstrueerimisnõuded ning nendele vastavad arvutusnäited. Esitatud materjal on kasutatav ka ehitusalasel täiendõppel ja ekspertiiside koostamisel. Üliõpilastel aitab raamatus esitatud materjal kaasa betoonkonstruktsioonide kursuse süvendatud omandamisele. Praktilises projekteerimistöös on raamat insenerile abiks raud- ja pingebetoonkonstruktsioonide ning nende elementide sisumõistval arvutamisel.3., parandatud trükk.
531 lk, 2021.
ISBN 978-9949-83-738-0.Arvutusprogrammi faile saab vaadata siit.

 


BÜ13: BETOONELEMENTIDE PAIGALDAMINE

Juhend on mõeldud betoonelementide paigaldajatele ja teistele ehitusplatsil töötajatele ning on vajalikuks infomaterjaliks ka betoonelementide projekteerijatele, tootjatele, ehituse peatöövõtjatele ja järelevalvele. Kõik nad peavad tundma ehitusplatsi tingimusi, turvalisusriske ja elementide ohutu paigaldamise põhimõtteid.

Juhend on samuti ehitusala koolidele õppematerjaliks.

BÜ13 on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.

Juhendite koostamise käigus kasutasid koostajad mitmeid lisamaterjale. Eriti olulise teabeallikana kasutati Soome Betooniühingu poolt välja antud juhendeid – „Betonielementtien kuljetus” ja „Betonielementtien turvallinen asennus”.

Juhendite koostamise töörühma kuulusid: Sven Viin (OÜ PVM Ehitus, töörühma juht), Kirsti Aeg (AS Framm), Kristo Help (AS Muuga Betoonelement), Alger Kivisaar (OÜ Scaleter), Toomas Lepp (AS Betoneks), Urmas Paas (OÜ TMB Element), Rauno Pikkor (OÜ E-Betoonelement), Ergi Väljako (AS Lasbet Tootmine), Toomas Vainola (Eesti Betooniühing) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Esmakordselt eesti keeles.
„BÜ13: Betoonelementide paigaldamine”, 56 lk, 2020.
ISBN 978-9949-9993-4-7.


BÜ10: BETOONELEMENTIDE TRANSPORT 

Juhendid on mõeldud betoonelementide transportijatele ja teistele ehitusplatsil töötajatele. Samuti ehitusala koolidele õppematerjaliks.

BÜ10 on valminud koostöös Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjatega.

Juhendite koostamise töörühma kuulusid: Sven Viin (OÜ PVM Ehitus, töörühma juht), Kirsti Aeg (AS Framm), Kristo Help (AS Muuga Betoonelement), Alger Kivisaar (OÜ Scaleter), Toomas Lepp (AS Betoneks), Urmas Paas (OÜ TMB Element), Rauno Pikkor (OÜ E-Betoonelement), Ergi Väljako (AS Lasbet Tootmine), Toomas Vainola (Eesti Betooniühing) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Esmakordselt eesti keeles.
„BÜ10: Betoonelementide transport”, 24 lk, 2020.
ISBN 978-9949-9993-5-4.


BÜ9: BETOONELEMENTIDE TOLERANTSID

Juhend „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” on valminud Eesti suuremate betoonvalmistoodete valmistajate ja teiste ehitusala asjatundjate koostöös. Juhendi koostamise käigus ammutati lisateavet mitmetest materjalidest, olulise teabeallikana kasutati Rootsis ja Soomes välja antud juhendmaterjale.Esmakordselt eesti keeles ilmuv juhendmaterjal annab kommenteeritud ülevaate betoonelementide valmistamise ja ehitamise standardite ja juhiste kohastest tolerantsinõuetest.

Juhendi „BÜ9: Betoonelementide tolerantsid” töörühma kuulusid: Vaido Leosk
(E-Betoonelement AS), töörühma juht, Kirsti Aeg (Framm AS), Andres Hirve
(Inseneribüroo PIKE OÜ), Aare Lessuk (E-Betoonelement AS), Urmas Paas (TMB
Element OÜ), Jürgen Paat (Muuga Betoonelement AS), Tanel Tuisk (Tallinna
Tehnikaülikool), Ahto Tuuling (Lasbet Tootmine AS), Toomas Vainola (Eesti
Betooniühing) ja Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit).

Ilmumisaasta: 2019

 


BÜ8: BETOONI PUMPAMINE
Ohutus ja keskkonnakaitse

Juhendi BÜ8 koostamisel on alusmaterjalidena kasutatud rootsi- ja soomekeelseid vastavaid väljaandeid.
Eestikeelse juhendi töörühm: Kaido Kivistik, Indrek Rahu, Kalle Suitslepp, Toomas Vainola.Esmakordselt on eesti keeles ühtede kaante vahele koondatud betooni pumpamisega seotud ohutus- ja keskkonnanõuded, mis puudutavad nii betooniautode ja betoonipumbajuhtide tööd kui ka nende tegevust, kes töötavad ehitusplatsil.Ilmumisaasta: 2018

BÜ2-2017: BETOON JA RAUDBETOON
Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine

Raamatu „BÜ2-2017: Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine” koostajad on Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi emeriitdotsent Toomas Laur ja professor Irene Lill.
Tegemist on 2006. aastal avaldatud Betooniühingu juhendi uue, täiendatud trükiga.
BÜ2 on koostatud eesmärgiga olla abiks ehitiste tellijatele, projekteerijatele ja ehitajatele. Lepingutes viidatuna võiks juhend olla siduv betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide kvaliteedi hindamisel. Samuti on see mõeldud käsiraamatuks tootjatele ja teistele betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonidega kokkupuutujatele, sh kõrgkoolidele ja kutsehariduskeskustele.Raamatu ilmumisandmed:
Koostajad: Toomas Laur, Irene Lill; 119 lk;
Kujundaja: Eneken Moorlat;
Trükitud AS-is Pakett 500 eksemplaris.
ISBN 978-9949-9993-0-9.
Ilmumisaasta: 2017

BÜ6: TALVISED BETOONITÖÖD

Koostajad: Toomas Laur (Tallinna Tehnikaülikool), Mati Laurson (Savekate OÜ), Viktor Mõisja (Merko Ehitus Eesti AS), Riho Oras (Conviso OÜ), Kalev Ramjalg (Roxor Ehitus OÜ).

Juhend Talvised betoonitööd kirjeldab meetmeid, millega betoonitöödel külmades tingimustes arvestada tuleb, selgitab talviste betoonitöödega seotud riske ja tutvustab lahendusi nende vähendamiseks. Keskseteks teemadeks on betooni tugevuse arenguga ja betoonitööde tehnoloogiaga seotud mõistete ja põhitõdede selgitamine, külmades oludes betoonisegu käitumise ja betooni tugevusomaduste kirjeldamine ning praktiliste ehitustehnoloogiliste võtete tutvustamine.

Ilmumisaasta: 2014


BÜ4: BETOON JA RAUDBETOON
Betooni pinnad

BU4veeb Juhend BÜ4 ei ole pelgalt väljaande BY40 tõlge soome keelest eesti keelde. Viited Soome standarditele on võimalusel asendatud viidetega Euroopa ja Eesti standarditele, arvesse on võetud ka kohalikke olusid ning keelisi iseärasusi. Sellisena on BÜ4 üks esimesi eestikeelseid üllitisi, mis nii põhjalikult tutvustab betooni pindade omadusi ja kasutamist, andes selgeid juhiseid nende klassifitseerimiseks ning kvaliteedi hindamiseks.

Juhendi koostamisel lähtuti Suomen Betoniyhdistuse poolt välja antud betooni pindade klassifitseerimis-juhisest BY40 Betonirakenteiden pinnat / luokitusohjeet, 2003.

Raamatu valmimisse on andnud oma panuse Eesti betooniala tunnustatud eksperdid Mart Arro – E-betoonelement AS, Toomas Laur ja Tanel Tuisk – Tallinna Tehnikaülikool, Mati Laurson – Savekate OÜ, Heiki Meos – EstKonsult OÜ, Viktor Mõisja – Merko Ehitus AS, Riho Oras – Conviso OP, Kaspar Parkja – Tartu Maja Betoontooted AS, Kalev Ramjalg – Roxor Ehitus OÜ, Enno Rebane – Eesti Ehitusmaterjalid Tootjate Liit.
Ilmumisaasta: 2010


BÜ3: BETOON JA RAUDBETOON
Projekti ehituskirjeldus ja joonised

kaas3 Koostajad: Andres Hirve Inseneribüroo – Pike OÜ, Heiki Meos – EstKonsult OÜ, Marti Sein – Neoprojekt OÜ ja Priit Põldre – Sweco Eesti AS.

Betoonkonstruktsioonide projekti ehituskirjeldus on koostatud abistamaks projekteerijaid projekti ehituskirjelduse koostamisel ja ühtlustamaks projektdokumentatsiooni ülesehitust, hõlbustades tööde teostaja esitatavatest nõuetest arusaamist ja aidates seega kaasa parema lõpptulemuse saavutamisel.

Ilmumisaasta: 2006


BÜ1: EHITISTESSE PAIGALDATAVA BETOONISEGU VASTAVUS NÕUETELE

BÜ1

Juhend kirjeldab, millistele nõuetele peab vastama betoonisegu, esitades betoonisegu vastavusdeklaratsiooni ja saatekirja näidise. Betoonisegu vastab standardi EN 206 nõuetele. Betoonisegu valmistaja tootmisohje peab olema sertifitseeritud.

Seoses sellega, et standardile EVS-EN 206:2014 on koostatud 2021. aastal lisa A2:2021 on standardi tähised parandatud nii juhendis kui ka vastavusdeklaratsiooni ja saatekirja näidistes ning välja antud juhendi uusversioon (2021).

BÜ 1/2021 : Ehitistesse paigaldatavad betoonsegud
BÜ 1 Lisa 1 : Vastavusdeklaratsiooni näidis
BÜ 1 Lisa 2 : Saatekirja näidis

Ilmumisaasta: 2021
(Juhendi eelmine versioon pärineb 2015. aastast)


Betooniühingu trükiseid saab nüüd ka Tartust

Hea uudis Lõuna-Eesti ettevõtetele – Betooniühingu välja antud juhendeid ja teisi trükiseid saab ka Tartust, Savekate OÜ kontorist, Teguri 47B, Tartu. Tööpäevadel 8.30 – 16.30

Lisainfo:
E-post: savekate@savekate.ee
Telefon: 52 34 916