Trükimeedia 2011

 

  • Rakennushistoriallisesti arvokkaat vesilentokonehangaarit korjattiin museokäyttöön
    Väljaanne “Betoni” 04.2001
    BET1104_44-49-1