Ettepanek saata hiljemalt 01.12.2017. a. Eesti Betooniühingusse, aadressil Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn.
Palume ettepanekule kindlasti lisada ehitist ja selle ehitamist tutvustavat materjali (vähemalt viis fotot, vajadusel joonised ning lisada tuleb selgitus, miks see ehitis on konkursile esitatud).